Projektid

Loodushariduslik õppereis Sagadi Looduskooli

KIK 2012. aasta keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi projekt

KIK projekt andis lastele võimaluse tunda individuaalset suhet nende eneste ja looduse vahel. Projekti käigus uuriti, mida kõike on metsal olnud pakkuda meie esivanematele ja mida ta tähendab meile tänapäeval. Lisaks puudele saadi teada puude juures elavatest loomadest, mängiti loomamänge, matkati, pildistati. Metsast ja puudest saadud jõudu ja energiat oli kõige mõnusam ammutada otse loodusest, sammudes metsarajal ja kuulates võimsate puude kohinat.

Jäädvustamaks looduse omapära toimus Lasteaias Trall loodusfotode konkurss. Lapsed said koos perega, õpetajatega jäädvustada looduse mitmekülgsust. Konkursil osales kogu lasteaed. Pildistamine toimus erinevates keskkondades. Igast rühmast valiti välja parimad fotod. Näitusel oli kokku 380 pilti. Lapsed, lapsevanemad, õpetajad valisid välja parimad fotod, millest tehti A4 suuruses pildid. Täienesid lasteaia õppematerjalid eriilmeliste suurte fotode näol. Konkursi parimad pildid raamiti ning on esitletud püsinäitusel lasteaia koridoris. Korraldatud fotonäitus toetas kujutlusvõime ja loovuse arenemist.

KIK projekt 2011

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas Lasteaed Trall taotluse alusel projekti “L/a Trall mängulise õpikeskkonna parendamine ning loodushariduslik õppereis Nõva Looduskeskusesse“. Projekt kvalifitseerus maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi all.

Projekti sisu ja tulem: Lasteaed Trall looduse õpperaja puudele infotahvlite paigaldamine

Eesti enamlevinud puud – vaher, kastan, kuusk, pihlakas, paju, kask, tamm, mägimänd, pärn. Puude juurde paigaldatud infotahvlid suunavad lapsi uurima ja lugema puude kohta iseloomulikke tunnuseid. Tahvlitel on kirjas puidu kasutusvõimalused tänapäeval ja vanasti ning rahvatarkusi puude kohta. Lapsed saavad lugeda puude rahvapäraseid nimetusi ning milline on antud puu tähendus olnud rahvapärimuses. Tahvlitel on kiri joonistähtedega, mis võimaldab suurematel lastel ise lugeda kirjutatud infot. Tahvli näidist vaata siit!

Õppereis Nõva looduskeskusesse ja Haapsalu kui puupealinna külastamine 2011

RMK Nõva looduskeskuses tutvustati püsiekspositsiooni veelindude rändest, metsapõlengutest ja räägime looduses liikumise tarkustest.

Programmi “Kui puud räägiksid” käigus tehti metsaretk Allikajärve äärde. Käidi Metsaema puu juures, kuulati tuult ja vaikust. Matkateele jäid vanad hongad, pisaratega puu ja metsaputukate kodud. Matk lõppes mere ääres, kus uuriti laulvat liiva ja meduuse, keda rahvasuus kõige sagedamini millimallikateks hüütakse.

Õppereisil omandati teadmised metsa olulisusest, erinevatest puude liikidest ja nende kasvukohtadest. Saadud teadmised õppereisil toetasid järgnevaid tegevusi metsa, kui elukoosluse tundmaõppimisel. Saadi vajalikke oskusi metsas käitumiseks ja osalistel tekkis huvi tundma õppida puid lasteaia õuealal.

Lasteaia õuesõppeklass – puidust katusealune, laud ja pingid

Lapsed ja õpetajad kasutavad õuesõppeklassi igapäevastes uurimuslikes ja mängulistes tegevustes. Õuesõppeklassis kasutatakse erinevaid vahendeid (mikroskoop, luubid, paberid, pliiatsid jne). Õuesõppeklass loob võimalused tegevusteks iga ilmaga.