Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid:

1. Koostöös lastevanematega on loodud lapse arengut ja eduelamust toetav kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.

2. Erivajadusega lapse arengut on toetatud toimiva tugisüsteemiga.

3. Pärnu linnaruumi võimalusi on kasutatud Eesti kultuuri väärtustamisel, tervisliku ja keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamisel.

4. Õppekasvatustöö läbiviimisel on kasutatud erinevaid aktiivõppet meetodeid ja infotehnoloogilisi vahendeid.

Õppekasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

  • individualiseerimine
  • õppimine mängu kaudu
  • lapse aktiivne osalemine õppekasvatustöös
  • loovuse ja eduelamuse võimaldamine
  • lapse arengu järjepidev hindamine
  • Eesti kultuuri väärtustamine
  • koostöö lastevanematega

2020-2021 õppeaasta teema on “Säästan loodust, loodus säästab mind – nii hoitud saab meri, mets, putukas ja lind.”