VI Rüblik

4-5-aastased lapsed
Laste arv: 21
Õpetaja: Piret ja Kristel
Õpetaja abid: Katri
Rübliku rühma e-post: ryblik@trall.parnu.ee

MINA RÜBLIK, SINA RÜBLIK,
SÕBRAD KÕIK ME OLEME.
LAULAME JA TANTSIME,
TARKUST TAGA NÕUAME.
LÕBUS IKKA ON ME MEEL,
MOSSIS NÄGU JU EI TEE.