Otsused

Hoolekogu otsused 14.01.2020:

  1. Hinnata Jõululaat 2018 kordaläinuks. Tulu jagatakse võrdselt rühmade vahel.
  2. Hoolekogu liikmed kooskõlastavad sisehindamise aruande 24.01.2020 elektrooniliselt.
  3. Järgmine kokkusaamine 17.03.2020a.