Otsused

25.10.2017 koosoleku otsused

  • Hoolekogu esimehena jätkab Anna – Liisa Kakku, aseesimehena Rauno Loonurm ja komisjonides esindab hoolekogu konkreetse rühma esindaja.
  • Kinnitati hoolekogu tööplaan 2017-2018 õppeaastaks.
  • Lugeda kooskõlastatuks tegevuskava 2017 – 2018.
  • Hoolekogu järgmine kokkusaamine on 21. 11. 2017 kell 17.00.

21.11.2017 koosoleku otsused

  • Kinnitada lasteaia ajutine sulgemine suvel 16. juuli – 14. august 2018 a.
  • Hoolekogu koostab LV-le kirja katuse ja fassaadi remondi kohta.
  • Hoolekogu liikmed edastavad rühma lapsevanematele, et laste turvalisuse huvides on vajalik sulgeda õuealal kõik väravad.
  • Hoolekogu järgmine kokkusaamine on 16.01. 2018 kell 17.00.