Otsused

29. 10. 19 otsused:

1. Hoolekogu esimees on Kristi Türk, aseesimees Ott Artel ja pedagoogi vaba koha täitmiseks korraldatud konkursi komisjonis esindab hoolekogu konkreetse rühma esindaja.

2. Kinnitati hoolekogu tööplaan 2018-2019 õppeaastaks.

3. Lugeda kooskõlastatuks tegevuskava 2018 – 2019.

4. Hoolekogu pöördub kirjaga pidaja poole, et saada selgust katuse ja fassaadi remondi osas.

5. Hoolekogu järgmine kokkusaamine on 14.01.2019 kell 17.00.

14.01.19 otsused:

1. Hinnata Jõululaat 2018 kordaläinuks. Tulu jagatakse võrdselt rühmade vahel.

2. Kinnitada lasteaia ajutine sulgemine suvel 17. juuni – 16. juuli 2019 a. Asenduskohad võimaldatakse Kadri lasteaias.

3. Tõsta toidupäeva maksumust alates märtsist 1.70 eurole.

4. Tehti ettepanek 2019- 2020 õa suurendada laste arvu rühmades järgmiselt:

* 1,5- 3 a laste rühmad kuni 16 last;

* 3- 4 a laste rühmad kuni 22 last;

* 5-7 a laste rühmad kuni 23 last.

5. Hoolekogu järgmine kokkusaamine on 08.04.2019 a. kell 17.00.