Otsused

Hoolekogu otsused 23.11.2016:

1. Laste arv rühmades kinnitati järgmiselt:

 • Tupsu kuni 16 last
 • Nupsik kuni 22 last
 • Mammu kuni 16 last
 • Kratt kuni 22 last
 • Sirguke kuni 16 last
 • Naksik kuni 22 last
 • Nublu kuni 16 last
 • Rüblik kuni 22 last
 • Ripsik kuni 22 last
 • Nöpsik kuni 22 last
 • Täpsik kuni 22 last
 • Traksik kuni 22 last

2. Hoolekogu liikmed on nõus toiduraha 2016 a jäägi kasutamisega inventari ostmiseks.

3. Talgupäevad toimuvad 02. maist kuni 05. maini 2017 a.

4. Hoolekogu liikmed on nõus õppekava muudatustega.

Hoolekogu otsused 23.11.2016:

 • Hoolekogu esimeheks valida Anna – Liisa Kakku, aseesimeheks Rauno Loonurm ja komisjonides esindab hoolekogu konkreetse rühma esindaja.
 • Lugeda kooskõlastatuks sisehindamise aruanne 2013-2016.
 •  Kiita heaks Pärnu Lasteaed Trall arengukava tegevuskava 2017- 2019 a.
 • Kinnitada hoolekogu tööplaan 2016/2017 õppeaastaks.
 • Kinnitada lasteaia ajutine sulgemine suvel 15. juuni – 16. juuli 2017 a.
 • Seoses toiduraha jäägiga kinnitada detsembris 2016 a lapse toidupäeva maksumuseks 0 eurot.