Lõpupeod

MÕNIKORD MA MÕTLEN, ET KÕIK ONGI MÄNGULT.

MAAILM JA KÕIK, MIDA NÄED.

MAAILM ON PÄRIS, AGA PÄRIS ONGI MÄNGULT.

MÄNGULT PÄRIS ONGI SEE KÕIK, MIDA NÄED:

VESI ON MÄNGULT, JA MÄNGULT ON MÄED.

TULE SEES JÄLLE KÕIK NÄHA ON MÄNGULT,

KÕIK, MIDA TAHAD, KUI NIIMOODI NÄED.

/H.Runnel/

 

TRALLI LASTEAIA RÜHMADE LÕPUPEOD:

NÖPSIKU RÜHM – 23. MAIL KELL 16.30

TÄPSIKU RÜHM – 24. MAIL KELL 16.00