III Nöpsik

5-6 aastased lapsed
Laste arv: 17
Õpetajad: Virve ja Kristina
Õpetaja abi: Dina
Nöpsiku rühma e-post: nopsiktrall@gmail.com

Kahesuunaline keelekümblus- eesti ja vene keel.

MINA OLEN NÖPSIK VÄIKE,
RÕÕMUS NAGU SUVEPÄIKE.
TRALLIS TARKUST TAGA AJAN,
ÕPIN KÕIKE, MIDA VAJAN.
LAULAN, TANTSIN TRUMMI LÖÖN,
PUDRUKAUSI TÜHJAKS SÖÖN.