Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

1,0 ÕPPEALAJUHATA
1,0 LOGOPEED
0,5 MUUSIKAÕPETAJA
2,0 LASTEAIAÕPETAJA (lapsehoolduspuhkuse asendajad)

Kandideerijalt ootame väga head suhtlemisoskust, koostöövõimet ja soovi ennast arendada.
Pakume huvitavat tööd, head töökeskkonda ja võimalust enesearenguks.
Vajalik kõrgharidus. Tööleasumise aeg: september 2018.
Lisainfo 442 9183 või info@trall.parnu.ee.