Pärnu Lasteaed Trall kuulutab välja konkursi vaba ametikoha täitmiseks:

1,0 logopeed

Kandideerimiseks on vajalik kõrgharidus. CV, avaldus ja kõrgharidust tõendav diplom saata asutuse meilile info@trall.parnu.ee.

Tööle asumine esimesel võimalusel.