Pärnu Lasteaed Trall                                                       

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks

 3,0 LASTEAIAÕPETAJA (tähtajaline)        

1,0 LOGOPEED

0,5 MUUSIKAÕPETAJA

Lasteaed Trall otsib uueks õppeaastaks oma perre rõõmsameelseid ja tegusaid õpetajaid ja logopeedi, kes väärtustavad meeskonnatööd ja soovivad panustada nii rühma kui asutuse tegemistesse.

Pakume avaraid töötingimusi, toetavat kollektiivi, võimalust enesearenguks  ja -teostuseks.

Vajalik on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.

CV, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 30. augustiks 2019 digiallkirjastatult e-posti info@trall.parnu.ee või Kiige 9 Pärnu 80035. Lisainfo: 442 9183.